Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turany nad Ondavou